Boek

Onder de voorlopige titel Driemaal Leeuw: beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur tussen traditie en vernieuwing verschijnt eind 2016 bij Uitgeverij Vantilt een boek over het leven en werk van Jean Henri  Leeuw sr. (Arcen 1819-1909 Nijmegen), Henri Leeuw jr. (Roermond 1861-1918 Amsterdam) en François Joseph Oscar Leeuw (Roermond 1866-Nijmegen 1944). Daarbij wordt voortgebouwd op onderzoek dat Willem Jan Pantus vanaf 1984 heeft gedaan naar Concertgebouw De Vereeniging en zijn architect Oscar Leeuw. Lidwien Schiphorst, gepromoveerd op een dissertatie over de Roermondse kunstnijverheidswerkplaats van Cuijpers en Stoltzenberg, heeft nieuw onderzoek verricht naar de beeldhouwer Jean Henri  Leeuw sr., terwijl Gerard Lemmens, oud-directeur van het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan en kenner bij uitstek van het Nijmeegse culturele leven rond 1900, de kunstschilder Henri Leeuw jr. nader onder de loep genomen heeft.
Het boek zal worden geïllustreerd met een groot aantal afbeeldingen van kunstwerken en historische foto´s, waarvan vele nog niet eerder gepubliceerd zijn. De eindredactie ligt in handen van Willem Jan Pantus. Aan de reproductietechniek en boekverzorging zal bijzondere aandacht worden besteed.

Inhoudsopgave

 

INHOUD

VOORWOORD

HOOFDSTUK 1, WILLEM JAN PANTUS

Driemaal Leeuw. Een kunstenaarsfamilie rond 1900 tegen de achtergrond van haar cultureel milieu

HOOFDSTUK 2, LIDWIEN SCHIPHORST

Jean Henri Leeuw sr. (1819-1909), beeldhouwer

HOOFDSTUK 3, GERARD LEMMENS

Henri Leeuw jr. (1861-1918), schilder, tekenaar/graficus en beeldhouwer

HOOFDSTUK 4, WILLEM JAN PANTUS

Oscar Leeuw (1866-1944), architect

WERKLIJSTEN

TIJDSTABEL

ZUSAMMENFASSUNG IN DEUTSCHER SPRACHE

BIBLIOGRAFIE

BIJLAGEN

Over een kunstenaarsfamilie