Tentoonstelling

Na verschijnen van het boek richt Museum Het Valkhof een tentoonstelling in met als thema Nijmegen rond 1900, waarin het werk van de kunstenaarsfamilie Leeuw wordt getoond binnen de context van het Nijmeegs culturele landschap in de periode 1880-1944. Voor Nijmegen valt die periode samen met de ontmanteling van de vesting en ongebreidelde groei, bij een grootse visie op de stadsuitleg aan de ene kant en het verwoestende bombardement van 22 februari 1944 aan de andere kant.
De tentoonstelling, waarbij het boek als begeleidende publicatie kan worden gezien, is gepland binnen drie jaar na de verschijning van het boek, na afloop van de verbouwing van het museum. Het Leeuw-onderdeel kan ook getoond worden in de musea van Roermond, Venlo, Oss en/of ’s-Hertogenbosch.

Over een kunstenaarsfamilie