Kunstenaarsfamilie Leeuw

Oorspronkelijk afkomstig uit de buurt van Kevelaer, trok de familie Leeuw naar Arcen en vandaar naar Parijs, waar Jean Henri Leeuw zijn geluk als beeldhouwer beproefde. Na de revolutie van 1848 teruggekeerd naar Nederland, streek hij neer in Roermond, rond het midden van de negentiende eeuw het centrum van kerkelijke kunst bij uitstek. Daar werden zijn twee zonen Henri jr. en Oscar geboren, van wie de eerste als beeldhouwer en later kunstschilder in de voetsporen van zijn vader trad en de tweede een succesvol architect werd. Sinds hun komst naar Nijmegen, eind jaren tachtig van de negentiende eeuw, namen zij actief deel aan het culturele leven in de stad en lieten daarin hun sporen achter.

> stamboom familie Leeuw


 – Tijdlijn –
Jean Henri Leeuw sr. (1819-1909) op hoge leeftijd. Foto: part. coll.

1819
Jean Henri Leeuw op 28 maart in Arcen (L.) geboren

1832
vertrek naar Parijs, waar Jean Henri Leeuw in contact komt met de beeldhouwers François Rude, Antoine-Louis Barye en François Jouffroy. Beeldhouwwerk in Parijs aan de Notre-Dame en de Sainte-Chapelle onder leiding van Viollet-le-Duc

Jean Henri Leeuw, grafmonument voor het echtpaar Guillon-Engels, 1855, Panningen. Foto: W.J. Pantus

1844
huwelijk in Dreux (F.) van Jean Henri Leeuw met Joséphine Alexandrine Aimée Thubeuf

1847
Jean Henri Leeuws vrouw sterft. Het paar blijft kinderloos

1848
revolutie in Frankrijk. Werk aan de grafkapel van de familie d’Orleans valt stil. Jean Henri Leeuw vertrekt naar Roermond, waar hij werkt voor Pierre Cuypers

J.H. Leeuw sr. en H. Leeuw jr., Leeuw met stadswapen in het Kronenburgerpark, 1886

1856
grafmonument voor het echtpaar Guillon in Panningen (L.)

1860
huwelijk met Anna Raemaekers, zuster van een Roermonds krantenuitgever

1861
Henri Leeuw jr. wordt op 7 oktober geboren te Roermond

Villa Dennenheuvel aan de Rijksstraatweg in Ubbergen, een van de eerste architectuuropdrachten van Oscar, met decoraties van Henri, vlak na de oplevering, 1900. Foto: part. coll.

1866
Oscar Leeuw wordt op 28 juli geboren te Roermond

1882
Jean Henri Leeuw wordt failliet verklaard

1883
Henri jr. neemt van stadsarchitect J.J. Weve de lessen ‘rechtijnig teekenen’ aan de Burger Avondschool over

Villa Dennenheuvel aan de Rijksstraatweg in Ubbergen, een van de eerste architectuuropdrachten van Oscar, met decoraties van Henri, vlak na de oplevering, 1900. Foto: part. coll.

1884
Henri Leeuw jr. vestigt zich in Nijmegen

1886
beeld van een schilddragende leeuw door Henri Leeuw sr. en jr. voor het Kronenburgerpark in Nijmegen

1887
overige leden van het gezin Leeuw vestigen zich, komende uit Roermond, in Nijmegen, bouwsculptuur voor de Waag en de Kerkboog in Nijmegen door Henri Leeuw sr. en jr.

1893
Anna Raemaekers overlijdt op 62-jarige leeftijd in Nijmegen.

Villa De Mookerheide, gelegen in de bossen bij de Molenhoek, gemeente Mook en Middelaar, kort na de oplevering, 1905. Foto: part. coll.

1899
bouw Villa Dennenheuvel te Ubbergen

1902
begin van de bouw van Villa de Mookerheide voor Jan Jacob Luden ‘van Heumen’

1904
bouw woonhuis-atelier aan de Graafseweg 58a-60 te Nijmegen

Henri Leeuw, Bloeiende appelboom met koe in een wei. Olieverf op doek, part. coll.

1905
Oscar Leeuw treedt in Amsterdam in het huwelijk met Anna Helmers
Leeuw sr. wordt ten tweeden male, in Roermond, failliet verklaard

1908
bouw bankierswoonhuis hoek Oranjesingel – Prins Bernhardstraat 1 Nijmegen

Oscar (zittend) en Henri Leeuw jr. in hun atelier, ca. 1910. Graafseweg 60, Nijmegen. Foto: part. coll.

1909
Jean Henri Leeuw sterft 13 oktober op negentigjarige leeftijd in Nijmegen

1912
bouw synagoge met rabbijnswoning aan de Gerard Noodstraat in Nijmegen

1914
groepstentoonstelling van Paul Bodifée, Huib Luns en Henri Leeuw jr. in Arti en Amicitiae aan het Rokin in Amsterdam

Concertgebouw De Vereeniging, het magnum opus van Oscar en Henri Leeuw, waarbij Oscar de architectuur en Henri de decoratie verzorgde. Kort na de oplevering in 1915. Foto: part. coll.
Concertgebouw De Vereeniging, het magnum opus van Oscar en Henri Leeuw, waarbij Oscar de architectuur en Henri de decoratie verzorgde. Kort na de oplevering in 1915. Foto: part. coll.

1915
Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen, magnum opus van Oscar en Henri Leeuw, wordt feestelijk geopend. Henri neemt om gezondheidsredenen ontslag als tekenleraar

1916
voltooiing van de Kleine Zaal van Concertgebouw De Vereeniging met wandschilderingen van Henri Leeuw jr. en Huib Luns

Henri Leeuw, Liggende tijger, naar rechts gewend, kleurenhoutsnede. Part. coll.

1918
Henri Leeuw jr. sterft 12 juni op zesenvijftigjarige leeftijd in Amsterdam

Museum G.M. Kam met conciërgewoning, geaquarelleerde geveltekeningen van Oscar Leeuw, ca. 1920. Coll. Museum Het Valkhof Nijmegen
Museum G.M. Kam met conciërgewoning, geaquarelleerde geveltekeningen van Oscar Leeuw, ca. 1920. Coll. Museum Het Valkhof Nijmegen

1920
bouw Museum G.M. Kam te Nijmegen

1925
bouw van de Osans-hoeve, tweede woonhuis van Oscar Leeuw, aan de Sophiaweg 73 te Nijmegen

1926
bouw Sint-Annastichting Nijmegen

1929
Anna Leeuw-Helmers sterft 18 augustus op achtenvijftigjarige leeftijd in Nijmegen

1929
bouw van warenhuis Vroom & Dreesmann te ’s-Hertogenbosch

1936
grootscheepse verbouwing van het paleis-raadhuis te Tilburg

1944
Oscar Leeuw sterft 16 februari, zevenenzeventig jaar oud, op een bovenwoning in Nijmegen

Over een kunstenaarsfamilie