Website

Op driemaalleeuw.com zal het leven en werk van de kunstenaarsfamilie Leeuw worden belicht met een webexpositie van oude foto┬┤s en kunstwerken en is informatie te vinden over de diverse onderdelen van het project. Als onderdeel van het project verzorgt het RAN een kaartlaag binnen de Historische Atlas Nijmegen waarop allerlei informatie met betrekking tot topografisch lokaliseerbare werken van de drie Leeuwen oproepbaar wordt.

Over een kunstenaarsfamilie