26

Opening van de tentoonstelling ‘De Christusfiguur in de beeldende kunst’, Waaggebouw Nijmegen, 3 juni 1922. Zittend, van links naar rechts mej. M. Hülsken, Oscar Leeuw, E.J. Haslinghuis, onbekend, Bernard Molkenboer OP en uiterst rechts Gerard Brom. Staande boven Brom stadsarchitect J.J. Weve, links naast hem wethouder W.J.H. van der Waarden.