17 januari 2017 | LEZING Origineel of praktisch? Restauratie van Monumenten, voorbeeld De Vereeniging – Lindenberg

Een boeiend inkijkje in de restauratiepraktijk van monumenten met als actueel voorbeeld ‘óns eigen’ 100-jarig Nijmeegs concertgebouw De Vereeniging. Restaureren van monumenten: Hoever ga je daarin? Wat is origineel of authentiek? Waar is afwijken van de bouwtekening acceptabel, ook met het oog op huidig praktische gebruik of morderne inzichten. Is restauratie een zaak van ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’?

Architectuurhistoricus Willem Jan Pantus vindt dat bij De Vereeniging nogal flink is afgeweken van de visie van architect Oscar Leeuw. Leeuw-deskundige Pantus gaat daarover in debat met Nico Nelissen, oud hoogleraar RU en voormalig voorzitter van het Architectuur Centrum Nijmegen, en met Fons Asselbergs, architectuurhistoricus en directeur van Rijksdienst voor de Monumentenzorg tot 2005. Eric Reijnen Rutten van De Gelderlander is gespreksleider.

Lees hier het artikel dat Willem Jan Pantus heeft geschreven in het Nijmeegs Katern! Artikel Numaga

Naamloos1